نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین تغییرات در تقویم آزمون جامع دانشکده در سال1402

آخرین تغییرات در تقویم آزمون جامع دانشکده در سال1402


قابل توجه کلیه دانشجویان در انتظار امتحان جامع دانشکده 

آخرین تغییرات در برنامه زمانی آزمون جامع دانشکده برابر اطلاعات زیر می‌باشد:

دانلود فایل تصویری برنامه 

دانلود فایل فرم شرکت در آزمون