نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش ساعت فعالیت کتابخانه دانشکده

افزایش ساعت فعالیت کتابخانه دانشکده


با توجه به درخواست دانشجویان و مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشکده،  ساعت فعالیت کتابخانه از تاریخ 20 آبان ماه 1402 از ساعت  07:30 صبح  تا  17:00 عصر می باشد.