نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جشنواره رویش پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر کشور

اولین جشنواره رویش پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر کشور


اولین جشنواره رویش پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر کشور " یادبود دانشمند جهادگر دکتر کاظمی آشتیانی" در آذر ماه سال جاری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.