نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع آقا محمد محمدی

جلسه دفاع آقا محمد محمدی


نام دانشجو:

محمد محمدی

 

عنوان رساله:

بررسی و مقایسه تمرینات دوتایی و انفرادی بر یادگیری مهارت شنای قورباغه کودکان و نوجوانان شهرستان سیرجان

زمان و تاریخ دفاع:

 • روز سه شنبه  مورخ 2 دی ماه سال 1399 
 • ساعت     11:30صبح 

اطلاعات پایه‌ای جلسه دفاع: 

 1. مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد 
 2. گرایش: رشد حرکتی 
 3. نوع جلسه:  دفاع نهایی
 4. روش برگزاری جلسه: مجازی 
 5. محل برگزاری جلسه:  اتاق سوم جلسات مجازی
 6. آدرس جلسه:  http://vclas9.ut.ac.ir/sport3

 

مدیر جلسه (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر باقرزاده

استادان راهنما:

 1. دکتر شیخ

استادان مشاور:

 1. دکتر حومنیان

 

داوران داخلی:

 1. دکتر باقرزاده

 

داوران خارجی

 1. دکتر غرایاق زندی