نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه - احمد علیمردانی

دفاع از پایان نامه - احمد علیمردانی


نام دانشجو:

احمد علیمردانی

عنوان رساله/پایانامه:

تاثیر راهبردهای فراشناختی و بازی در خانه )بسته پیشنهادی یونیسف(بر یادگیری مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 5 تا 8 سال در همهگیری بیماری کرون

زمان و تاریخ دفاع:

 • روز س چهارشنبه  مورخ 15 تیرماه سال 1401
 • ساعت     08:00 صبح

اطلاعات پایه‌ای جلسه دفاع: 

 1. مقطع تحصیلی :دکتری تخصصی
 2. گرایش: رفتار حرکتی
 3. نوع جلسه:  دفاع نهایی
 4. روش برگزاری جلسه: حضوری
 5. محل برگزاری جلسه:  سالن آمفی تئاتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 6. آدرس جلسه:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

 

مدیر جلسه (نماینده تحصیلات تکمیلی)

---

استادان راهنما:

 1. دکتر مهدی شهبازی 
 2.  

استادان مشاور:

 1. دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
 2. دکتر الهه عرب عامری 

 

داوران داخلی:

 1. --
 2.  

 

داوران خارجی

 1.  --
 2.