نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع خانم زارعی

دفاع خانم زارعی


نام دانشجو:

سحر زارعی

عنوان رساله:

 

زمان و تاریخ دفاع:

 • روز جهارشنبه  مورخ 8 بهمن ماه سال 1399 
 • ساعت     11:30صبح 

اطلاعات پایه‌ای جلسه دفاع: 

 1. مقطع تحصیلی : دکتری حرفه‌ی
 2. گرایش: روانشناسی ورزشی 
 3. نوع جلسه:  دفاع نهایی
 4. روش برگزاری جلسه: مجازی 
 5. محل برگزاری جلسه:  اتاق پنجم جلسات مجازی
 6. آدرس جلسه:  http://vclas9.ut.ac.ir/sport5

 

مدیر جلسه (نماینده تحصیلات تکمیلی)

خانم دکتر الهه عرب عامری

استادان راهنما:

 1. دکتر حسن غرایاق زندی
 2. دکتر محمد علی بشارت

استادان مشاور:

 1. دکتر داود حومینیان
 2. دکتر فضل اله باقرزاده

 

داوران داخلی:

 1. دکتر الهه عرب عامری
 2. دکتر محبوبه غیور

 

داوران خارجی

 1. دکتر علیرضا بهرامی
 2. دکتر علی اسماعیلی