نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع خانم قاهری

دفاع خانم قاهری


نام دانشجو:

بنفشه قاهری

عنوان رساله:

 

زمان و تاریخ دفاع:

 • روز سه‌شنبه  مورخ 28 بهمن ماه سال 1399 
 • ساعت     09:30صبح 

اطلاعات پایه‌ای جلسه دفاع: 

 1. مقطع تحصیلی : دکتری حرفه‌ی
 2. گرایش:
 3. نوع جلسه:  دفاع نهایی
 4. روش برگزاری جلسه: مجازی 
 5. محل برگزاری جلسه:  اتاق سوم جلسات مجازی
 6. آدرس جلسه:  http://vclas9.ut.ac.ir/sport3

 

مدیر جلسه (نماینده تحصیلات تکمیلی)

دکتر الهه عرب عامری

استادان راهنما:

 1. دکتر شهزاد طهماسبی
 2.  

استادان مشاور:

 1. دکتر مهدی شهبازی
 2. دکتر احمدرضا عرشی

 

داوران داخلی:

 1. دکتر الهه عرب عامری
 2. دکتر الهام شیرزاد

 

داوران خارجی

 1. دکتر افخم دانشفر
 2. دکتر امیرحسین معماری