نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع فعالیت وب سایت کمیته اخلاق

شروع فعالیت وب سایت کمیته اخلاق


با تلاش‌های معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، در ابتدای سال 1402 وب سایت رسمی کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران به آدرس https://ethicsresearch.ut.ac.ir فعال گردید. کلیه افرادی که جهت فعالیت‌های پژوهشی متقاضی کد اخلاق از کمیته اخلاق هستند، می‌توانند با مراجعه به آدرس الکترونیک بالا و طی فرایندهای مربوطه (ثبت‌نام و ارسال مدارک)، خدمات مورد نیاز خود را از کمیته اخلاق دریافت نمایند. 

ورود به وب‌سایت کمیته اخلاق دانشگاه تهران

نمای جدید وب سایت

نمای قدیمی وب سایت