نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان انتخابات الکترونیک کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه 1402

فراخوان انتخابات الکترونیک کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه 1402


انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران دوشنبه ۸ آبان ماه جاری ساعت ۹-۲۳:۵۹ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

مطابق مصوبه کمیته نظارت بر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه، کلیه دانشجویان علاقمند به فعالیت در کانون‌های می‌توانند درخواست عضویت دهند و تأیید کلیه عضویت‌ها به عهده کارشناس فرهنگی کانون‌های دانشگاه سرکار خانم علی اکبری می‌باشد. 

۱- اطلاع‌رسانی کامل برای دانشجویان آن دانشکدگان / دانشکده صورت گیرد؛

۲- مطابق تقویم ابلاغی اقدامات لازم در خصوص بندهای ۲ و ۳ و ۷ در بازه زمانی مشخص شده توسط آن دانشکدگان / دانشکده انجام شود.

۳- مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. از آنجا که انتخابات در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد، تمام کانون‌ها در این سامانه ثبت شده‌اند و امکان ثبت اعضای کانون‌ها و عضوگیری نیز وجود دارد.

۴- ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون در تاریخ ۱۷ تا ۲۳ مهرماه در سامانه توسط نامزدها انجام می‌گیرد و بعد از ارسال اسامی نامزدها به دانشکده‌ها توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی و استعلام آموزشی نامزدها توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکدگان / ‏‏دانشکده‌ها، فهرست نهایی نامزدها حداکثر تا ۲‬ آبان ماه به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود. مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی شرایط نامزدها برای شورای مرکز کانون‌های عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد؛

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد؛ (دو ترم از سال تحصیلی دانشجو باقی مانده باشد)

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیر متوالی مشروط نشده باشند؛

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد؛

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد.