نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشارکت داوطلبانه دانشجویان در همایش ملی نوآوری و فناوری ورزش و تندرستی

مشارکت داوطلبانه دانشجویان در همایش ملی نوآوری و فناوری ورزش و تندرستی


از دانشجویان علاقمند به همکاری داوطلبانه در همایش ملی نوآوری و فناوری ورزش و تندرستی دانشکده دعوت می‌گردد نسبت به تکمیل فرم مربوطه از طریق QR code یا لینک ارسال شده اقدام فرمایند.

انتقال به صفحه