نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه مجری

معرفی گروه مجری


مجری مرکز آموزش‌های آزاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، شرکت رابین ژیوار زرین میباشد.

به این منظور قرارداد همکاری فی مابین جناب آقای دکتر ابراهیم علیدوست معاونت محترم آموزشی وقت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و آقای محسن حبیبی مدیر عامل محترم شرکت رابین ژیوار زرین در تاریخ یکم دی ماه 1399 به مدت معلوم منعقد گردیده شد.