تماس با دانشکده

 

   نشانی

    تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم- روبروی کوی دانشگاه تهران

  صندوق پستی

 

   تلفن

37 - 88351730

   نمابر

88021527

  نشانی الکترونیکی

  infosport@ut.ac.ir

     سایت اینترنتی

 http://www.sport.ut.ac.ir  

Contact us

 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, between 15th and 16th St., North Kargar st., Tehran, Islamic Republic

Address      

 

P.O.Box      

37- 21 883517300 98+

Phone      

982188021527

Fax   

 infosport@ut.ac.ir

Email      

   http://sport.ut.ac.ir

Web Site      

     

 

 

لیست تلفن کلیه افراد/واحدهای دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران (دانلود فایل)