اعضای هیات علمی

فاطمه شب خیز

فاطمه شب خیز،

دانشیار
  • راه اندازی آزمایشگاه حیوانات دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
شماره تماس : 02161118878
صفحه رخ نما
Scopus
  • 98 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 329 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو هیئت رئیسه پنل فیزیولوژی در دومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی 1396←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فیزیولوژی ورزشی

1380 ← 1384

M.S ، دانشگاه خوارزمی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1366 ← 1370

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1357 ← 1370

فعالیت های علمی