- یک‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

گروه فیزیولوژی فعالیت ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

محمدرضا کردی

محمدرضا کردی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

این گروه از سال 1367 به همراه گروه‌های دیگر دانشکده فعالیت خود را آغاز نموده است. در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در گرایش تربیت‌بدنی و در مقطع دکتری، در گرایش فیزیولوژی ورزشی دانشجو می‌پذیرد.
دانشجویان این گروه با ساخت تشریحی روابط و موقعیت اندامهای مختلف بدن و عمل آنها آشنا می‌شوند و ضمن مطالعه اعمال فیزیولوژیکی بدن انسان و اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی، عصبی و غیره روی فیزیولوژی اندامهای مختلف بدن به بررسی اعمال فیزیولوژیکی بدن هنگام فعالیتهای بدنی و پس از آن به چگونگی سازگاری بدن، نسبت به این فعالیتها می‌پردازند. دانشجویان همچنین با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی جهت اندازه‌گیری تواناییهای ساختاری و فیزیولوژیکی ارگان‌های مختلف و تغییرات حاصل شده در هنگام فعالیت به روی انسان (یا حیوان) و مقایسه آن با حالت استراحت آشنا می‌شوند.
دانشجویان دوره دکتری با دستگاههای مختلف انرژی در فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی آشنا شده، همچنین اعمال عمومی سلولی در هنگام فعالیتهای بدنی (هوازی و بی‌هوازی) و تغییرات فیزیولوژیکی و ساختاری واحدهای درون سلولی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در این گرایش سازگاریهای سیستم عصبیه عضلانی در اجرای فعالیتهای بدنی به ویژه مهارتهای پیچیده، سازگاری قلب و عروق تنفسی در اثر تمرین و فعالیتهای هوازی و بی‌هوازی و همچنین سازگاریهای غدد درون ریز از جهت تنظیم بیشتر آنزیمها، تغییر عمل آنزیمها و نفوذپذیری غشا سلولی از جنبه ساختاری و اعمال فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

 
change-logo

علی اکبرنژاد قره لو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحناز امیرشقاقی

فرحناز امیرشقاقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا پورنعمتی

پریسا پورنعمتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیروس چوبینه

سیروس چوبینه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمان سوری

رحمان سوری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه شب خیز

فاطمه شب خیز 

دانشیار
شماره تماس: 02161118878
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا کردی

محمدرضا کردی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی گائینی

عباسعلی گائینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1