- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

روابط بین‌الملل

بخش امور بین الملل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در راستای برقراری ارتباط با دانشگاهها و اساتید برون مرزی در حال فعالیت است.
از جمله فعالیت های این واحد:
  • برنامه ریزی و هماهنگی برای دعوت از اساتید به نام دانشگاههای خارج کشور برای شرکت در همایش ها، سمینارها و برگزاری کارگاهها
  • معرفی همایش های علمی بین المللی مرتبط با رشته های آموزشی دانشکده 
  • برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با فرصت مطالعاتی خارج از کشور
  • برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با تقویت مکالمه انکلیسی و همچنین نوشتن مقالات انگلیسی
  • راهنمایی و معرفی اساتید و دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی به واحد بین الملل دانشگاه
  • همکاری و هماهنگی در جذب افراد متقاضی دوره پسا دکتری در دانشکده
  • اطلاع رسانی بورس های اعطایی دانشگاههای خارج کشور به دانشجویان
  • همکاری در جذب و رسیدگی به امور دانشجویان بین الملل
  • بررسی و هماهنگی برای اعزام دانشجویان به دوره های مدارس تابستانه دانشگاههای معتبر خارج کشور
 
 

مشاور امور بین الملل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

راه ارتباط

تلفن: 61118807

 

ارتباطلات

در حال حاضر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران با دانشگاه تربیت بدنی جوزف پیلسودسکی ورشو کشور لهستان در مورد تبادل دانشجو و اساتید از طریق برنامه اراسموس مشارکت دارد.