- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

واحد انفورماتیک

اگر فرض گردد که بر اساس آخرین تصمیم مدیریتی اخذ شده، چشم انداز (Vision) واحد به شرح زیر باشد:

ارائه خدمات نوین الکترونیکی مستقل از زمان- مکان به کلیه کاربران حوزه ICT دانشکده

در این راستا، میتوان اهداف قابل دسترس در آینده نزدیک را بصورت زیر فهرست نمود:

 • گسترش بستر اصلی شبکه داخلی دانشکده در کلیه فضاهای سرپوشیده دانشکده.
 • ارتقاء سطح دانش ICT کلیه کاربران پایه‌ای مجموعه تاحد آشنایی کاربردی با مهارتهای ICDL
 • تبدیل URL دانشکده به یک مرجع معتبر ورزشی در ایران.
 • استفاده کلیه کاربران اداری/آموزشی از نرم افزارهای جامع موجود و حذف کامل و واقعی خدمات کاغذ محور
 • ارائه اطلاعات عمومی/تخصصی مراکزعلمی پژوهشی  و فدراسیونها در وب سایت دانشکده بصورت غیرانتفاعی
 • امکان نشر الکترونیکی سرفصل دروس مقاطع مختلف تحصیلی و استانداردسازی منابع علمی این رشته

در مسیر حرکت به سمت اهداف فوق لازم است که در ابتدا و پیش از هرگونه توسعه، فرایندهای جاری و متعارف در مجموعه که نیازمند استفاده از خدمات ICT هستند، به شکل مناسبی پشتیبانی شده و اجرایی باشند. بر اساس تجربه، وظایف واحد انفورماتیک دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران را میتوان در پنج محور کلی زیر تقسیم بندی نمود:

 1. حوزه سخت‌افزار
 2. حوزه نرم‌افزار
 3. حوزه شبکه
 4. حوزه فعالیت‌های فضای مجازی
 5. سایر خدمات موردی

به جهت مشخص شدن مرزهای وظایف و مسئولیت‌ها، حوزه عملیات واحد محدود شده است به سیستم‌های موجود در بخش‌های ادارای/ آموزشی/ سایت‌ها و اتاق های اساتید دانشکده که از نظر اداری در مالکیت مجموعه (دارای کد اموال دانشکده علوم ورزشی و تندرستی) هستند. هرچند سعی میشود تا حد امکان کاربران بتوانند از سرویس‌های ارائه شده مستقل از دستگاه تحت استفاده خود، بهره برده.

بصورت جزئی‌تر میتوان مسئولیت‌های و وظایف هر حوزه برشمرده شده در بالا را به شرح ‌زیر تقسیم نمود:

حوزه سخت‌افزار

وظایف و مسئولیت‌های این بخش را بصورت ساده میتوان در یک عبارت ساده تشریح نمود "حفظ وضعیت فعال کامیپوترها از نظر مولفه‌های سخت‌افزاری آنها" بصورت تفکیکی این وظایف عبارت هستند از:

 • نظارت بر کارکرد صحیح کلیه کامپیوترهای تحت مالکیت مجموعه از نظر تجهیزات سخت‌افزاری خالص
 • بررسی مشکلات سخت‌افزاری کاربران مجموعه و پیدا نمودن دلیل اصلی مشکل
 • رفع مشکلات موردی سخت‌افزاری سیستم‌های موجود با انجام تغییرات در قطعات بدون خرید قطعات
 • پیشنهاد تامین سخت‌افزار لازم با بررسی وضعیت سیستم معیوب جهت رفع مشکلات ایجاد شده
 • پیکربندی مجدد سخت‌افزاری سیستم‌های معیوب با قطعات تامین شده
 • نگه داشت و رفع مشکلات سخت‌افزاری ابزارهای جانبی متصل به کامپیوترها در حد امکان
 • نگه داشت و اطمینان از کارکرد مطلوب دیتاپرژکتورهای موجود در مجموعه

حوزه نرم‌افزار

وظایف و مسولیت‌های این حوزه را بصورت ساده میتوان در یک عبارت تشریح نمود "حفظ وضعیت فعال کامیپوترها از نظر مولفه‌های نرم‌افزاری آنها" بصورت تفکیکی این وظایف عبارت هستند از:

 • رفع مشکلات نرم افزاری سیستم های تحت مالکیت مجموعه جهت کارکرد مطلوب‌تر سیستم‌ها
 • تغییر، روزآمدسازی و پیکربندی سیستم‌عامل کامپیوترها  هرگاه که نیاز باشد
 • تغییر، روزآمدسازی و پیکربندی برنامه‌های کاربردی موجود بر روی کامپیوترها  هرگاه که نیاز باشد
 • کنترل و پایش همیشگی نرم‌افزارهای ضدویروس و روزآمدی سیستم عامل با آخرین وصله‌های امنیتی
 • بررسی دوره‌ای سیستم‌ها به جهت کشف مشکلات قبل از تشخیص توسط کاربران نهایی و ایجاد مشکلات برای آنان
 • پاکسازی دوره‌ای (ثابت) نرم‌افزاری، جهت سیستم‌های موجود در فضاهای آموزشی و سایت‌ها برای استفاده مطلوب‌تر
 • پاکسازی دوره‌ای (متغییر) نرم‌افزاری، جهت سیستم‌های موجود در فضاهای اداری و اتاق‌های اساتید، برای استفاده مطلوب‌تر
 • رفع مشکلات نرم افزاری دانشجویان جهت کارکرد صحیح کامپیوترهای موجود در سایتهای دانشکده

حوزه شبکه

وظایف و مسولیت‌های این بخش را بصورت ساده میتوان در یک عبارت تشریح نمود "حفظ وضعیت پایدار ترافیک شبکه و دسترسی پذیری به محیط Internet در مجموعه" شبکه دانشکده را میتوان به دو بخش شبکه بیسیم و شبکه کابلی تقسیم بندی نمود. بصورت تفکیکی وظایف این حوزه عبارت هستند از:

 • نگه داشت بستر فیزیکی شبکه دانشکده با محوریت بخشPassive  شبکه داخلی دانشکده شامل ایجاد تغییرات درکابل‌بندهای موجود در مجموعه به گونه‌ای که بیشترین فضای ممکن زیر پوشش ترافیک شبکه داخلی دانشکده بوده تا بر روی خطوط ایجاد شده بتوان تجهیرات Active مورد نیاز را متصل گردانید.
 • نگه داشت بستر فیزیکی شبکه دانشکده با محوریت بخشActive  شبکه داخلی دانشکده شامل اطمینان از برقراری جریان برق برروی تجهیزات Active و ایجاد شدن ترافیک در کلیه تجهیزات به کار رفته در شبکه کابلی و بیسیم
 • نگه داشت نرم افزاری بستر Active شبکه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و ایجاد تغییرات در پیکربندی تجهیزات Active  جهت اطمینان از ایجاد ترافیک پایدار در تجهیزات جهت دسترسی به شبکه داخلی و محیط Internet
 • بررسی و مکان یابی جهت توسعه شبکه ویا افزایش کارایی/بازده تجهیزات

حوزه فعالیت‌های فضای مجازی

وظایف و مسولیت‌های این بخش را بصورت ساده میتوان در این عبارت تشریح نمود "نمایش دانشکده به کاربران فضای مجازی" . فضای مجازی دانشکده را میتوان به دو بخش شبکه‌های اجتماعی و وب سایت دانشکده تقسیم بندی نمود. بصورت تفکیکی وظایف این حوزه عبارت هستند از:

 • نگه داشت نرم افزاری وب سایت دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
 • انجام تغییرات لازمه بر روی بستر اصلی CMS وب سایت که در محیط لایفری است
 • روز آمدسازی محتوا وب سایت دانشکده
 • ایجاد و نگه داری نسخه‌های پشتیبان از محتوا وب سایت دانشکده
 • ایجاد فضاهای مجازی مرتبط به دانشکده در شبکه‌های اجتماعی (برون سپاری شده)
 • نگه داشت و روزآمدسازی محتوا مربوط به دانشکده در شبکه‌های اجتماعی (برون سپاری شده)

سایر خدمات موردی

هرچند که مهمترین وظایف و مسولیت‌های این واحد در بخش‌های قبل شرح داده شده است اما وظایف محول شده به این بخش معمولا فراتر از موارد فوق بوده و گستره بزرگی از خدمات را شامل میشود که مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده این واحد بوده و بصورت خالص در یکی از قسمت‌های قبلی قرار نمیگیرد.  مهمترین وظایف این حوزه عبارت هستند از:

 • رفع مشکلات موردی کاربران قسمت آموزش (اساتید و دانشجویان در کلاس‌ها) جهت کارکرد با کامپیوتر و دیتاپرژکتور
 • هماهنگی های لازمه جهت برقراری کلاس/دوره/کارگاه در محل سایت‌های دانشکده
 • مدیریت و نظارت بر اتاق‌های مجازی جلسات دانشکده
 • مدیریت فنی شبکه دوربین‌های نظارتی دانشکده
 • مدیریت فنی و اپراتور فنی دوربین‌های نظارتی دانشکده
 • رابط فنی جهت هویت موقت سیستم احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران
 • رابط فنی جهت شخصیت‌های حقوقی دانشگاه تهران
 • ارائه سرویس رایگان خدمات پرینت/اسکن به کاربران مجموعه
 • سعی جهت رفع مشکلات فنی کاربران (تا حد امکان) با تجهیزات غیر اموالی دانشکده
 • اپراتور فنی در برگزاری جلسات مجازی که بصورت فیزیکی در دانشکده برقرار است

 

شرح وظایف تفکیکی پرسنل شاغل در قسمت انفورماتیک دانشکده

در بخش قبل شرح داده شد که این واحد بصورت کلی چه وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده داشته. در بخش بعدی به تفکیک نیروی انسانی شاغل در این بخش شرح داده میشود که تقریبا هر شخص مسئول انجام کدام بخش‌ها و خدمات است. بصورت ساده کلیه پرسنل واحد مقرر است که بتوانند کلیه وظایف و مسئولیت‌های واحد را انجام دهند. اما به جهت آنکه این حوزه با سرعت بالایی پیشرفت کرده و تقریبا هیچ شخصی نمیتواند بر تمامی آن تسلط داشته باشد، سعی شده است که با محوریت بعضی از فرایندها، سعی گردد که انجام فرایندها تخصصی تر شوند.

 

جناب آقای مهندس علیرضا ذوالفقار:

 • انجام هماهنگی ها و پیگیرهای لازمه جهت تسریع امور فنی/اجرایی  واحد انفورماتیک بعنوان مسئول واحد
 • بررسی، تشخیص و رفع مشکلات  شبکه کابل‌ی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در هر دو حوزه Passive , Active
 • بررسی، تشخیص و رفع مشکلات بستر شبکه بیسیم دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
 • کمک به رفع مشکلات نرم افزاری/سخت افزاری کاربران مجموعه در کارکرد با کامپیوترها
 • رفع مشکلات نرم افزاری/سخت افزاری کاربران قسمت آموزش(اساتید و دانشجویان در کلاسها) در کارکرد با پرژکتورها
 • رفع مشکلات نرم افزاری/سخت افزاری دانشجویان در جهت کارکرد صحیح کامپیوترهای موجود در سایتهای دانشکده
 • روز آمدسازی محتوا وب سایت دانشکده تربییت بدنی
 • نگه داشت نرم افزاری وب سایت دانشکده علوم ورزشی و تندرستی (انجام تغییرات لازمه بر روی بستر اصلی CMS وب سایت)
 • نماینده دانشکده در سیستم احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران
 • نماینده دانشکده در ثبت شخصیت‌های حقوقی دانشکده
 • نماینده دانشکده در مدیریت اتاق‌های جلسات مجازی
 • اپراتور و ناظر فنی  در اتاق‌های جلسات مجازی
 • ناظر و اپراتور فنی سیستم دوربین‌های نظارتی دانشکده

 

جناب آقای مهندس مهدی طهرانپور:

 • بازدید ادواری سیستم های اداری طبق زمانبندی با محوریت کارکردهای سخت‌افزاری
 • بازدیدهای ادواری کامپیوترهای سایت‌های دانشکده
 • کمک در پاک کردن پروفایل های کامپیوترهای سایت های دانشکده
 • همکاری جهت برگزاری مراسم و سمینار در آمفی تئاترهای دانشکده
 • نصب پرینتر،اسکنر و یا سایر تجهیزات جانبی موجود دردانشکده
 • رفع مشکلات سخت‌افزاری  و نرم‌افزاری کلیه کامپیوترهای دانشکده
 • به روزرسانی و پیکربندی سخت افزاری سیستم‌ها تا جوابگوی نیازهای نرم افزارهای باشند
 • کمک در رفع مشکلات نرم افزاری کاربران قسمت آموزش(اساتید و دانشجویان در کلاسها) در کارکرد با دیتاپروژکتورها
 • رفع مشکلات کاربران بصورت برخط یا حضوری
 • انجام خدمت در معاونت آموزشی در نیمه دوم ساعات اداری رسمی
 • رفع مشکل پرتال مرکز آموزش های الکترونیکی (ویژه ی سایت دانشکده ی تربیت بدنی)