دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,068 نتیجه
از 104
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 4503005 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 فواد صیدی هرهفته (15:00 - 17:00) -
تمرینات اصلاحی پیشرفته 4503059 2 کارشناسی ارشد 02 رضا رجبی هرهفته (13:00 - 15:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 71 فاطمه شب خیز هرهفته (15:00 - 17:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 02 عباسعلی گائینی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 72 شیما مجتهدی هرهفته (15:00 - 17:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 01 علی اصغر رواسی هرهفته (10:00 - 12:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 03 فاطمه شب خیز هرهفته (13:00 - 15:00) -
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 4502042 2 کارشناسی ارشد 70 علیرضا قارداشی افوسی هرهفته (13:00 - 15:00) -
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی پیشرفته 4503001 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 فواد صیدی هرهفته (13:00 - 15:00) -
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی-عضلانی پیشرفته 4503001 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 هومن مینو نژاد هرهفته (13:00 - 15:00) -
روان سنجی پیشرفته در ورزش 4504026 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 علی مقدم زاده هرهفته (15:00 - 17:00) -
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 4503085 2 کارشناسی ارشد 01 مجتبی ابراهیمی ورکیانی هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) -
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 4503003 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 رضا رجبی هرهفته (13:00 - 15:00) -
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 4503003 2 دکتری گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (بهداشت و طب ورزشی) 01 سیدحامد موسوی هرهفته (13:00 - 15:00) -
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته 4503069 2 کارشناسی ارشد 01 محمدحسین علیزاده هرهفته (13:00 - 15:00) -
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته 4503069 2 کارشناسی ارشد 70 هومن مینو نژاد هرهفته (15:00 - 17:00) -
تغذیه ورزشی پیشرفته 4502935 2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی 01 سیروس چوبینه هرهفته (08:00 - 10:00) -
آمار پیشرفته و روش های تحقیق در روان شناسی ورزشی 4504020 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 مهدی شهبازی هرهفته (13:00 - 15:00) -
مدیریت راهبردی پیشرفته در ورزش 4504042 2 دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی 01 امین دهقان قهفرخی هرهفته (13:00 - 15:00) -
علم تمرین پیشرفته 4502050 2 کارشناسی ارشد 01 رحمان سوری هرهفته (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,068 نتیجه
از 104