- یک‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

واحد دفتر امور پژوهشی

تاریخچه: 
معاونت پژوهشی دانشکده از سال 1376 به طور رسمی و مجزا تشکیل و شروع به کار نمود ٬ واحد پژوهشی نیز از همان سال فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده است . این واحد اعم فعالیت ها ومراحل اجرای طرح های تحقیقاتی نوع اول ٬ پنجم و ششم – عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده از قبیل مقالات و همایش های داخلی و خارجی – کتب ( تالیفی و ترجمه ای ) فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان خصوصا دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مورد ارزیابی و اجرا قرار می دهد . ضمنا کلیه امور مالی معاونت پژوهشی دانشکده از قبیل ( پرداخت های – دریافت ها ی) توسط این بخش صورت می گیرد .


چشم انداز(vision )
در استراتژی اهداف بلند مدت و آرمانی بخش پژوهشی افزایش میران گرنت سالیانه اعضا هیات علمی دانشکده و کسب رتبه اول دانشکده تربیت بدنی در امتیازات گرنت اعضا هیات علمی این دانشکده در بین دانشکده های دانشگاه تهران مد نظر می باشد ٬ که با افزایش استخراج و انتشار کتابهای مرجع ( تالیف و ترجمه ) طرح های تحقیقاتی پیشنهادی نوع اول – پنجم و ششم به استراتژی و اهداف بلند و آرمانی خواهیم رسید .


ماموریت ( mission )
1- تشویق و ترغیب اساتید و متخصصین درجهت ارائه و پیشنهاد طرح های تحقیقاتی نوع اول با تسهیل و تسریع در امر تصویب و اجرای طرح های مذکور در این صورت به اهداف خود در این بخش خواهیم رسید .
2- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع اول به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با بکارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .

3- تشویق و ترغیب اساتید و متخصصین در جهت ارائه و پیشنهاد طرح های تحقیقاتی نوع پنجم که در این بخش می توان با توجه به اهداف بلتد و آرمانی بخش پژوهش طرح هایی در سطوح ملی و بین المللی با اعتبارات بسیار بالا انجام داد.

4- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع پنجم به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با به کارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق و استفاده از دانشجویان مقاطع مختلف در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .

5- تشویق و ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت تکمیل طرحهای نوع ششم .
6- احصاء ٬ بازنگری و اصلاح فرایندهای اجرایی طرح های نوع ششم به منظور کاهش فرایندها و زمان اجرای آن با هدف افزایش بهره وری با بکارگیری افراد علمی ٬ متخصص و فعال در امر پژوهش و تحقیق در پیشبرد طرح های تحقیقاتی می توانیم به موفقیتهای بسیاری در این زمینه دست یافته و در عملیاتی نمودن اهداف بخش پژوهشی گامهای بسیاری برداریم .

 1. برنامه‌ریزی درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی و اجرایی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری
 2. برنامه‌ریزی و اجرای آئین‌نامه‌های موردنیاز حوزه پژوهش و فناوری
 3. اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی معاونت در زمینه‌ راهبری و مدیریت امور پژوهش و فناوری
 4. برنامه‌ریزی درخصوص تعریف و اجرای صحیح طرح ها از قبیل طرحهای کاربردی و بنیادی و پروژه های مصوب توسط منابع داخلی و خارجی به رعایت صرفه و صلاح دانشکده و بررسی و تایید نهایی و تعهدات طرحها و صدور ابلاغ و اختتام طرح ها
 5. ابلاغ کلیه آیین نامه های مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده 
 6. بررسی و تصویب طرحهای حمایت از پایان نامه¬¬ها و رساله¬ها
 7. انجام کلیه امور مربوط به اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیات علمی 
 8. بررسی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی از قبیل: کتاب، مقالات، ابداع و اختراع، فعالیت های فنآوری
 9. برنامه ریزی جهت تشکیل شورای پژوهشی تهیه و تنظیم صورتجلسات و  پیگیری انجام مصوبات 
 10. برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی 
 11. انجام کلیه امور مربوط به متقاضیان پسادکتری
 12. نظارت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه
 13. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 14. انجام سایر  امور محوله از سوی مقام مافوق
 

 

نام و نام خانوادگی: مژگان صادقخانی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت


سمت: رئیس اداره پژوهش و فنآوری


تلفن: 61118812 61118829 

موبایل: ---

آدرس پست الکترونیک: Research.sport@ut.ac.ir