- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

آموزشی مقطع کارشناسی

تاریخچه:

تا سال 1367 دانشجویان رشته تربیت بدنی در دانشکده علوم تربیتی تحصیل می کردند و این رشته یکی از زیر مجموعه های دانشکده علوم تربیتی بود. از آن سال به بعد با تکمیل ساختمان دانشکده  این رشته به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واقع در کارگر شمالی، بالاتر از خیابان پانزدهم منقل گردید و در مقطع کارشناسی در دو گرایش دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی  و تربیت بدنی و علوم ورزشی محض دانشجو پذیرش کرد. این روند تا سال 1378 ادامه داشت و در این سال فقط پذیرش دانشجوی دختر در گرایش دبیری انجام گرفت.از سال 1378 به بعد پذیرش دانشجو فقط در گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. قابل ذکر است که در سال 1382 اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته مربیگری ورزش در سه گرایش شنا- دو میدانی و ژیمناستیک صورت گرفت. در سال 1384 نیز دومین دوره پذیرش دانشجو در سه گرایش کشتی- فوتبال ویزه آقایان و والیبال ویژه بانوان انجام گردید. از سال 1385 تا کنون پذیرش دانشجو فقط در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته و این روند تا پایان سال تحصیلی 93-1392 ادامه پیدا کرده است. از نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 طبق سرفصل جدید شورای عالی برنامه ریزی، پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در دو گرایش علوم زیستی و علوم انسانی صورت گرفته و از نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 نیز پذیرش دانشجو فقط در رشته علوم ورزشی صورت پذیرفته است.

خدمات آموزشی:

با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از امور آموزشی دانشجویان از سوی اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه به دانشکده ها تفویض شده است لذا همکاران اداره خدمات آموزشی دانشکده با اهتمام فراوان سعی دارند تا با برنامه ریزی مناسب، کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان را ارتقاء ببخشند و محیطی آرام برای تحصیل دانشجویان فراهم نمایند.

در حال حاضر کلیه آمور آموزشی مربوط به دانشجویان مانند انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، درخواست گواهی و غیره، طبق تقویم آموزشی که هر ساله از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ابلاغ می شود از طریق سامانه جامع آموزش به نشانی http://ems.ut.ac.ir  انجام می شود و دانشجویان موظف هستند طبق تقویم مذکور در موعد مقرر نسبت به موارد ارائه شده در آن اقدام نمایند. البته قبل از انجام این امور بسترهای لازم توسط اداره خدمات آموزشی دانشکده فراهم می شود تا دانشجویان در انجام به موقع امور آموزشی با مشکلی مواجه نشوند.

ثبت نام دانشجویان جدید الورود:

با توجه به اینکه رشته تربیت بدنی جزء رشته های نیمه متمرکز سازمان سنجش می باشد لذا دانشجویان پذیرفته شده نهایی در رشته تربیت بدنی بایستی به محض قبولی در این رشته، با دانشگاه محل تحصیل رشته قبلی خود تسویه حساب نمایند و بعد از ثبت نام اولیه در رشته تربیت بدنی بمنظور ارسال پرونده آموزشی رشته قبلی به این دانشکده دانشجو موظف است نامه ای را از اداره خدمات آموزشی این دانشکده دریافت و به دانشگاه قبلی ارائه نماید و تا وصول این مدارک توسط این دانشکده موضوع را پیگیری نماید. لازم به ذکر است حتی کسانی که در رشته متمرکز قبلی ثبت نام هم نکرده اند، لازم است تا این نامه را به دانشگاه قبلی ارائه نماید تا کارت ورود به جلسه آزمون سراسری دانشجو ودیگر مدارک ارسالی از سوی سازمان سنجش به آن دانشگاه در اسرع وقت به این دانشکده ارسال گردد.

لازم به ذکر است، دانشجویان پذیرفته شده قبل از ثبت نام الکترونیکی در صورتی که اصل مدارکشان را هنگام ثبت نام در رشته متمرکز به دانشگاه های محل تحصیل قبلی داده اند ،حتما بایستی حداقل کپی مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات مربوط به آنها را هنگام مراجعه حضوری جهت ثبت نام همراه داشته باشند در غیر اینصورت از آنها ثبت نام بعمل نخواهد آمد.

فارغ التحصیلی دانشجویان:

دانشجویان ورودی 1392 و قبل از آن بایستی طبق سرفصل و لیست دروس کارشناسی مربوط به آنها حداقل تعداد 136 واحد، دانشجویان ورودی 1393 و 1394 تعداد 132 واحد درسی و دانشجویان ورودی 1395 و بعد از آن تعداد 130 واحد درسی را جهت فارغ التحصیلی و دریافت مدرک کارشناسی بگذرانند.

دانشجویانی که کلیه واحد های دوره کارشناسی را گذرانده اند لازم است جهت انجام امور فارغ التصیلی پس از درج نمرات کلیه دروس به کارشناسان خدمات آموزشی مربوطه در دانشکده مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز فراغت ارتحصیل نسبت به تسویه و دیگر امور اقدام نمایند. دانشجویانی که در نیمسال دوم فارغ التحصیل می شوند بعد از 31 تیرماه ، دانشجویانی که در بهمن ماه فارغ التصیل می شوند بعد از 30 بهمن ماه ،دانشجویانی که واحد تکدرس در اسفند ماه دارند بعد از 15 اسفندماه ، دانشجویانی که واحد تکدرس در مهرماه دارند بعد از 30 مهرماه ،دانشجویانی که تکدرس تابستان دارند بعد از 15 مردادماه و دانشجویانی که ترم کامل تابسانی دارند بعد از 31 شهریور ماه جهت تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه نمایند.

 

خدمات آموزشی دانش آموختگان:

در حال حاضر بعد از اتمام واحدهای مقطع کارشناسی و فارغ التحصیلی دانشجو، دانشکده هیچگونه مدرکی دال بر اتمام واحدهای دوره کارشناسی و ریزنمرات مربوطه به دانشجو ارائه نمی کند و درخواست این امور صرفا توسط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه و از طریق ارائه درخواست در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به نشانی  ems.ut.ac.ir  امکان پذیر خواهد بود.

 

رشته ها و گرایش های موجود (فعال) مقطع کارشناسی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

نام رشته/ گرایش

اولین سال پذیرش

آخرین سال پذیرش

*سنوات مجاز تحصیل  دانشجویان

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

1385

1392

10 نیمسال

رشته علوم ورزشی/گرایش علوم زیستی ورزش

1393

1394

8 نیمسال

رشته علوم ورزشی/ گرایش علوم انسانی ورزش

1393

1394

8 نیمسال

رشته علوم ورزشی

1395

ادامه دارد

8 نیمسال

* تذکر: دانشجویانی که به هر دلیل در سنوات مجاز تحصیل خود، واحدهای دوره کارشناسی را به اتمام نرسانند، بایستی حداکثر تا یکماه قبل از زمان انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال مذکور نسبت به ثبت درخواست سنوات اضافی در سیستم جامع اقدام نموده و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نمایند.

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (ویژه دانشجویان ورودی 92 و ماقبل آن)

پذیرش دانشجو در این رشته تا سال 1392 در این دانشکده صورت گرفته و دانشجویان این رشته جهت اخذ مدرک کارشناسی بایستی حداقل تعداد 136 واحد از دروس فایل شماره 1 را به شرح زیر بگذرانند:

دروس عمومی20 واحد -  دروس پایه 14 واحد - دروس تخصصی نظری 38 واحد - دروس تخصصی عملی 36 واحد - دروس اختیاری 28 واحد

دانلود فایل شماره یک  (لیست و شماره دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)

رشته علوم ورزشی / گرایش علوم زیستی ورزش

پذیرش دانشجو در این رشته و گرایش در سالهای 1393 و 1394 در این دانشکده آغاز شد و دانشجویان این گرایش جهت اخذ مدرک کارشناسی بایستی تعداد 132 واحد از دروس فایل شماره 2 را به شرح زیر بگذرانند:

دروس عمومی 20 واحد – دروس پایه نظری 14 واحد- دروس پایه عملی30 واحد – دروس نظری اصلی 20 واحد – دروس عملی اصلی 16 واحد – دروس تخصصی نظری 20 واحد  - دروس عملی انتخابی 6 واحد – دروس نظری انتخابی 6 واحد 

دانلود فایل شماره دو (لیست و شماره دروس گرایش علوم زیستی ورزش)

 

رشته علوم ورزشی / گرایش علوم انسانی ورزش

پذیرش دانشجو در این رشته و گرایش در سالهای 1393 و 1394 در این دانشکده آغاز شد و دانشجویان این گرایش جهت اخذ مدرک کارشناسی بایستی تعداد 132 واحد از دروس فایل شماره 3 را به شرح زیر بگذرانند:

دروس عمومی 20 واحد – دروس پایه نظری 14 واحد- دروس پایه عملی30 واحد – دروس نظری اصلی 20 واحد – دروس عملی اصلی 16 واحد – دروس تخصصی نظری 20 واحد  - دروس عملی انتخابی 6 واحد – دروس نظری انتخابی 6 واحد 

دانلود فایل شماره سه (لیست و شماره دروس گرایش علوم انسانی ورزش)
 
 
رشته علوم ورزشی 
 
پذیرش دانشجو در این رشته و گرایش از سال 1395 در این دانشکده آغاز شد و دانشجویان این رشته جهت اخذ مدرک کارشناسی بایستی تعداد 130 واحد از دروس فایل شماره 4 را به شرح زیر بگذرانند:
دروس عمومی(20 واحد) , دروس پایه نظری (16 واحد) , دروس پایه عملی (10 واحد)، دروس تخصصی عملی (34 واحد) , دروس تخصصی نظری (38 واحد) ، دروس اختیاری عملی (6 واحد) و دروس اختیاری نظری (6 واحد)
 
دانلود فایل شماره چهار (لیست و شماره دروس رشته علوم ورزشی)
 
 
 
تذکر مهم
  • به اطلاع دانشجویان می رساند، دانشجویان هر ورودی فقط مجاز به اخذ دروس از نظام آموزشی مربوط به ورودی خود می باشند و هر دانشجویی که بر اساس سرفصل و لیست دروس ارائه شده برای ورودی خود انتخاب نمایند، در مدت 7 نیمسال فارغ التحصیل خواهد شد. در غیر اینصورت مسئولیت عدم ارائه دروس مورد نیاز برای فراغت از تحصیل در ترمهای آتی بر عهده دانشجو بوده و دانشجویان مجبور خواهند شد دروس مورد نیاز خود را از دانشگاههای دیگر سطح شهر تهران اخذ نموده و بگذرانند.
  • به اطلاع دانشجویان می‌رساند جهت اطلاع از برنامه دوره‌های دووجهی کارشناسی رشته علوم ورزشی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی https://academics.ut.ac.ir/fa/page/1244 مراجعه نمائید.
 
 

تعداد کل واحد های درسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی شامل 133 واحد درسی است که دروس عمومی شامل 19 واحد درسی،دروس پایه شامل 14 واحد درسی،دروس نظری 38 واحد درسی،دروس عملی 36 واحد درسی و دروس اختیاری آن شامل 26 واحد درسی می باشد.ضمن اینکه دانشجویان باید 4 درس از دروس دروس نظری انتخابی و دروس عملی انتخابی را انتخاب نمایند.در جدول زیر می توانید لیست رشته های دروس مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را مشاهده کنید.

دروس مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

دروس عمومی

مبانی نظری اسلام ادبیات فارسی – اخلاق اسلامی زبان عمومی – انقلاب اسلامی تاریخ وتمدن اسلامی آشنایی با منابع اسلامی

دروس پایه

شیمی فیزیک آمار توصیفی کمک های اولیه زیست شناسی آناتومی انسانی فیزیولوژی انسانی روان شناسی عمومی بهداشت و ورزش

دروس نظری تخصصی

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاریخ تربیت بدنی روش آموزش تربیت بدنی- متون خارجی تخصصی 1 آشنایی با روش تحقیق یادگیری و کنترل حرکتی رشد و تکامل حرکتی- حرکات اصلاحی- حرکت شناسی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی بیومکانیک ورزشی تغذیه و ورزش- فیزیولوژی ورزشی 1 فعالیت بدنی و تندرستی حقوق و اخلاق ورزشی

دروس عملی تخصصی

آمادگی جسمانی 1و2 دو و میدانی شنا 1و2 فوتبال ژیمناستیک کشتی بسکتبال والیبال هندبال تنیس روی میز بدمینتون آشنایی با نجات غریق

دروس نظری انتخابی

استعداد یابی در ورزش روش های آموزش در ورزش مبانی اجتماعی فرهنگی ورزش روان شناسی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی 2 اصول و نظریه های مربیگری ورزشی علم تمرین ترکیب بدن و کنترل وزن طراحی برنامه های ورزشی تربیت بدنی و ورزش تطبیقی مبانی فیزیولوژیکی حرکات انسان تمرین درمانی و توانبخشی ورزشی زن و ورزش دارو و ورزش

دروس عملی انتخابی

آمادگی جسمانی 3 ورزش تخصصی 1و2 تنیس هاکی وزنه برداری ورزش های رزمی اسکی اسکیت- ورزش های تفریحی شطرنج دوچرخه سواری واترپلو شیرجه اسب سواری قایق رانی ورزش های بومی و سنتی فعالیت های موزون حرکات نمایشی در جشن ها و مراسم ورزشی