- یک‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

واحد دبیرخانه

این واحد به روایتی قلب دانشکده نامیده می‌شود و فعالیت آن در گذشته به علت کمبود امکانات مودر نیاز بسیار ساده و به صورت ابتدایی انجام می‌گرفت ولی هم‌اکنون به حول و قوه الهی قسمتی زیادی از مشکلات مرتفع گردیده که مشروح خدمات آن به شرح ذیل می‌باشد :
1- ثبت نامه‌ها و ارسال آن به واحدهای موردنظر
2- تایپ نامه‌های مختلف (نامه کوتاه، بلند، فرم و ...)
3- تهیه پیش‌نویس قسمتی از نامه‌های اداری پرسنلی
4- پیگیری نامه‌ها
5- نصب بخشنامه‌های وارده در تابلو اعلانات و ارسال آن از طریق اتوماسیون اداری به اعضاء هیات علمی و کارکنان
6- ارسال نامه ها و دیگر بسته‌های واحدهای مختلف دانشکده به مقصد از طریق نامه‌رسان و یا پست
7- رسیدگی به امور پرسنلی اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشکده
8- رسیدگی به امور رفاهی اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده ازقبیل امور مسافرتها و امور وام، امور بیمه و غیره
9- انجام امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و ...
10- رسیدگی و انجام امور اداری و مالی مربوط به دانشجویان، کارکنان و دیگر افراد که هنگام مراجعه باید به صورت فوری انجام شود.
11- بایگانی اسناد و مدارک اداری
12- بایگانی اسناد و مدارک پرسنلی