- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی:

ارتقای سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان از وظایف و اهداف اصلی هر نظام آموزشی محسوب  می گردد. مرکز مشاوره دانشگاه به همراه معاونت دانشجویی و فرهنگی با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی آنان، دفتر مشاوره و  پیشرفت تحصیلی را در برخی از دانشکده ها، راه اندازی کرده است. این دفتر با بهره گیری از کارشناس مجرب و تجارب اساتید راهنما اهداف ذیل را مد نظر خواهد داشت:

·         نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده آموزشی دانشجویان

·         کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان با استفاده از روش های مشاوره فردی، تحصیلی و کنترل افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات آموزشی

·         شناسایی دلایل افت تحصیلی دانشجویان

·         تدوین برنامه های پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان از جمله برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه مسایل تحصیلی و استعداد یابی

در این رابطه کارشناس دفتر آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده شما می باشد. دانشجویان دانشکده می توانند  در صورت بروز مشکلاتی در روند تحصیلی و نیاز به مشاوره در سایر مسایل با این مرکز تماس بگیرند