اعضای هیات علمی

نمایش 46 نتیجه
از 1
 
مجتبی ابراهیمی ورکیانی

مجتبی ابراهیمی ورکیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبرنژاد قره لو

علی اکبرنژاد قره لو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرحناز امیرشقاقی

فرحناز امیرشقاقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فضل اله باقرزاده

فضل اله باقرزاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محبوبه برجیان فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب بهرامی احسان

زینب بهرامی احسان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا پورنعمتی

پریسا پورنعمتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیروس چوبینه

سیروس چوبینه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام حاتمی شاه میر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول حمایت طلب

رسول حمایت طلب 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرزاد حمیدی

مهرزاد حمیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود حومنیان

داود حومنیان 

دانشیار
شماره تماس: 61118840
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

داریوش خواجوی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین دهقان قهفرخی

امین دهقان قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رجبی

رضا رجبی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجمه رضائی نژاد

نجمه رضائی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر رواسی

علی اصغر رواسی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد زندی

شهرزاد زندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمان سوری

رحمان سوری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه شب خیز

فاطمه شب خیز 

دانشیار
شماره تماس: 02161118878
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود شیخ

محمود شیخ 

استاد
شماره تماس: 02161118879
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام شیرزاد عراقی

الهام شیرزاد عراقی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118916
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی شهبازی

مهدی شهبازی 

استاد
شماره تماس: 02161118871
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فواد صیدی

فواد صیدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118928
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین صفارکهنه قوچان

امیرحسین صفارکهنه قوچان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی طاهری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهزاد طهماسبی بروجنی

شهزاد طهماسبی بروجنی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118846
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر عباسقلی پور

امیر عباسقلی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه عرب عامری

الهه عرب عامری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبا عسکریان

فریبا عسکریان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی 

استاد
شماره تماس: 02161118886
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن غرایاق زندی

حسن غرایاق زندی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی غفوری یزدی

مهدی غفوری یزدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محبوبه غیور نجف آبادی

محبوبه غیور نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا قارداشی افوسی

علیرضا قارداشی افوسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن کردی

حسن کردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا کردی

محمدرضا کردی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی گائینی

عباسعلی گائینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیما مجتهدی

شیما مجتهدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان محمدی ترکمانی

احسان محمدی ترکمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد محمودی

احمد محمودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یوسف مقدس تبریزی

یوسف مقدس تبریزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن مینو نژاد

هومن مینو نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61118928
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحامد موسوی

سیدحامد موسوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 46 نتیجه
از 1